PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA DOPRAVY ČR

Představení cílů projektu AMBIC bylo součástí informačního a průmyslového dne Ministerstva dopravy České republiky, kde byly představeny ambiciózní kosmické aktivity. Smyslem akce bylo mimo jiné jasně identifikovat příležitosti pro zapojení se do projektů. Dalším projektem VZLÚ, který byl představen, byl první český vesmírný dalekohled QUVIK.